Oznamy

RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PLATNÝ OD 1.1.2021

https://www.naryby-komjatice.sk/revir/prevadzkovy-poriadok

Aktualizované dňa 30.12.2020


ŠTRKOVISKO KOMJATICE / ČASŤ ŽABÁREŇ

PRAVIDLÁ PRE LOV RÝB A PSTRUHA DÚHOVÉHO

Lov Pstruha dúhového v časti Žabáreň ako ostatnej ryby je povolený od 20.11.2021 (SOBOTA)!

Povolený je lov Pstruha dúhového na plávanú, na ťažko, muškárením, na sbirolino (bublinu) alebo prívlačou. Zakazuje sa  uloveného  Pstruha  dúhového  pustiť  späť  do vody ! Loviaci si zapisuje privlastneného pstruha ihneď po ulovení. Pstruh dúhový nemá lovnú mieru a maximálne množstvo jeho privlastnenia v jednom dni sa riadi ustanovením Čl. IV. a V. Prevádzkového poriadku RSK. V časti Žabáreň je od 20.11.2021 povolený lov všetkých druhov rýb v súlade s aktuálnym Prevádzkovým poriadkom RSK.

Aktualizácia 20.11.2021


RYBÁRSKE VANIČKY A KOLÍSKY OD 1.1.2021

Vážení priatelia rybári,

Rada rybárskej spoločnosti Komjatice má záujem venovať zvýšenú pozornosť ochrane kapitálnych rýb v našom revíry. Je nevyhnutné, aby sme si dochované kapitálne ryby chránili spoločne a smerovali tak rybárskemu revíru, ktorý bude zarybnený takými rybami, aby si každý z nás splnil svoj sen o životnom úlovku. Úlovky najmä veľkých kaprov nad 15 kg je častokrát problematické udržať na obyčajnej podložke tak, aby sa ryba nezranila. Riešením na zabránenie poranenia veľkých rýb po ulovení je používanie kvalitnej, polstrovanej rybárskej vaničky alebo kolísky, z ktorej ryba nevyskočí a nezraní sa na brehu.

Z tohto dôvodu Rada rybárskej spoločnosti Komjatice prijala rozhodnutie o úprave Prevádzkového poriadku od 1. januára 2021, v ktorom sa mení Čl. VI. odsek 3. Povinná výbava loviaceho, kde súčasťou povinnej výbavy loviacaho rybára (člena, krátkodobého člena, žiaka, hosťa) v revíroch rybárskej spoločnosti bude:

komerčne predávaná rybárska vanička alebo kolíska na odháčkovanie ulovenej ryby z nenasiakavého materiálu, s výškou bočníc min. 20 cm, s vnútorným rozmerom najmenej 100 x 50 cm. Výplň vaničky musí byť polstrovaná molitanom, pružnou penou alebo nafukovacia, s minimálnou hrúbkou bočníc a spodného matraca 3 cm.

- pri love dravých rýb prívlačou je povolené rybársku kolísku alebo vaničku nahradiť jednoduchou komerčne predávanou podložkou na odháčkovanie ulovenej ryby, s rozmerom najmenej 100 x 50 cm.

- pred uložením ulovenej ryby je loviaci povinný kolísku, vaničku alebo podložku vždy navlhčiť vodou !

Výnimku z povinnosti mať a používať pri love rýb povinnú výbavu máju deti do 6 rokov, ktoré lovia ryby podľa Čl. V. ods. 3. Prevádzkového poriadku.

Aktualizácia 23.11.2020


OZNAM !

OZNAM: Rybárska spoločnosť oznamuje všetkým rybárom, ktorý využívajú rybárske prístrešky na ostrovoch, aby dôsledne dodržiavali:

1.poriadok a čistotu v ich okolí,

2. vzhľad prístreškov a použitie povolených materiálov, a dodržiavať najmä:

a) prekrytie strechy izoláciou v tmavej farbe s tŕstenou rohožou,

b) náter prístrešku v nerušivých farbách,

c) nepoužívať na prekrytie fólie, textilné látky a budovať ďalšie prístrešky a prístavby,

d) neskladovať odpad vo vnútri alebo v blízkosti prístrešku,

e) neprinášať bytový nábytok do prístreškov.

Rybárska spoločnosť súčasne vyzýva rybárov, ktorý využívajú rybárske prístrešky na ostrovoch, aby  odstránili nepoužívané a poškodené súčasti prístreškov (vrátane bytového nábytku) a umožnili tak pripravovanú údržbu, opravu a dezinfekciu prístreškov, ktorá sa bude vykonávať aj v priebehu roka 2021.  

Aktualizované dňa 30.12.2020


Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist