Oznamy

RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PLATNÝ OD 1.1.2022

https://www.naryby-komjatice.sk/revir/prevadzkovy-poriadok

Aktualizované dňa 31.12.2021


OZNAM

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch

vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 27.6.2022, 14.00 hod. do odvolania. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa zákona o ochrane pred požiarmi ZAKAZUJE najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,  
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
  • Po skončení grilovania vždy dbajte na to, aby pahreba po odstránení z ohniska nespôsobila požiar, pahrebu dôkladne uhaste !

Aktualizácia 29.6.2022


TERMÍNY STRETNUTÍ KRÚŽKU MLADÝCH RYBÁROV V ROKU 2022

Stretnutia krúžku mladých rybárov sa budú konať v uvedených dňoch od 9:00 h. do 12.00 h. na Pláži štrkoviska v jeho prednej časti, a to iba za priaznivého počasia. Zúčastniť sa stretnutí krúžku môžu všetci žiaci do 15 rokov, ktorí sú držiteľmi povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice.

Termíny stretnutí:

29. mája 2022 (nedeľa)

19 . júna 2022 (nedeľa)

17. júla 2022 (nedeľa)

26. až 28. augusta 2022 Rybársky tábor (piatok-nedeľa).

Viac tu: https://www.naryby-komjatice.sk/kruzok/terminy-stretnutia-kruzku


RYBÁRSKE VANIČKY A KOLÍSKY POVINNÉ OD 1.1.2021

Vážení priatelia rybári,

Rada rybárskej spoločnosti Komjatice má záujem venovať zvýšenú pozornosť ochrane kapitálnych rýb v našom revíry. Je nevyhnutné, aby sme si dochované kapitálne ryby chránili spoločne a smerovali tak rybárskemu revíru, ktorý bude zarybnený takými rybami, aby si každý z nás splnil svoj sen o životnom úlovku. Úlovky najmä veľkých kaprov nad 15 kg je častokrát problematické udržať na obyčajnej podložke tak, aby sa ryba nezranila. Riešením na zabránenie poranenia veľkých rýb po ulovení je používanie kvalitnej, polstrovanej rybárskej vaničky alebo kolísky, z ktorej ryba nevyskočí a nezraní sa na brehu.

Z tohto dôvodu Rada rybárskej spoločnosti Komjatice prijala rozhodnutie o úprave Prevádzkového poriadku od 1. januára 2021, v ktorom sa mení Čl. VI. odsek 3. Povinná výbava loviaceho, kde súčasťou povinnej výbavy loviacaho rybára (člena, krátkodobého člena, žiaka, hosťa) v revíroch rybárskej spoločnosti bude:

komerčne predávaná rybárska vanička alebo kolíska na odháčkovanie ulovenej ryby z nenasiakavého materiálu, s výškou bočníc min. 20 cm, s vnútorným rozmerom najmenej 100 x 50 cm. Výplň vaničky musí byť polstrovaná molitanom, pružnou penou alebo nafukovacia, s minimálnou hrúbkou bočníc a spodného matraca 3 cm.

- pri love dravých rýb prívlačou je povolené rybársku kolísku alebo vaničku nahradiť jednoduchou komerčne predávanou podložkou na odháčkovanie ulovenej ryby, s rozmerom najmenej 100 x 50 cm.

- pred uložením ulovenej ryby je loviaci povinný kolísku, vaničku alebo podložku vždy navlhčiť vodou !

Výnimku z povinnosti mať a používať pri love rýb povinnú výbavu máju deti do 6 rokov, ktoré lovia ryby podľa Čl. V. ods. 3. Prevádzkového poriadku.

Aktualizácia 23.11.2020


OZNAM !

OZNAM: Rybárska spoločnosť oznamuje všetkým rybárom, ktorý využívajú rybárske prístrešky na ostrovoch, aby dôsledne dodržiavali:

1.poriadok a čistotu v ich okolí,

2. vzhľad prístreškov a použitie povolených materiálov, a dodržiavať najmä:

a) prekrytie strechy izoláciou v tmavej farbe s tŕstenou rohožou,

b) náter prístrešku v nerušivých farbách,

c) nepoužívať na prekrytie fólie, textilné látky a budovať ďalšie prístrešky a prístavby,

d) neskladovať odpad vo vnútri alebo v blízkosti prístrešku,

e) neprinášať bytový nábytok do prístreškov.

Rybárska spoločnosť súčasne vyzýva rybárov, ktorý využívajú rybárske prístrešky na ostrovoch, aby  odstránili nepoužívané a poškodené súčasti prístreškov (vrátane bytového nábytku) a umožnili tak údržbu, opravu a dezinfekciu prístreškov.

Aktualizované dňa 31.12.2021


Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist