Oznamy

RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PLATNÝ OD 1.1.2022

https://www.naryby-komjatice.sk/revir/prevadzkovy-poriadok

Aktualizované dňa 31.12.2021


VYDÁVANIE POVOLENÍ NA LOV RÝB PRE ČLENOV NA ROK 2022

Vážení členovia rybárskej spoločnosti,

s prihliadnutím na opatrenia súvisiace s obmedzením šírenia ochorenia COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že vydávanie povolení na lov rýb pre členov rybárskej spoločnosti sa uskutoční formou výdaja na adrese Dolná 12, Komjatice (Rybárstvo Slnečnica) bez vstupu do budovy, a to výdajom cez okienko, vstup vchodom cez bránu z ulice Hviezdoslavova od 9.00 do 12.00 h. v termínoch:

JANUÁR 2022

FEBRUÁR 2022

MAREC 2022

8. január

5. február

5. marec

29. január

26. február

26. marec

Povolenia na lov rýb pre žiakov sa vydávajú v termínoch 5. a 26. marca 2022.

Pri preberaní povolení na lov rýb Vás žiadame o dodržiavanie platných opatrení, prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom, používanie dezinfekcie rúk a dodržiavanie odstupu od iných osôb minimálne 2 metre.  Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na stretnutie.

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice

Aktualizované dňa 31.12.2021


RYBÁRSKE VANIČKY A KOLÍSKY OD 1.1.2021

Vážení priatelia rybári,

Rada rybárskej spoločnosti Komjatice má záujem venovať zvýšenú pozornosť ochrane kapitálnych rýb v našom revíry. Je nevyhnutné, aby sme si dochované kapitálne ryby chránili spoločne a smerovali tak rybárskemu revíru, ktorý bude zarybnený takými rybami, aby si každý z nás splnil svoj sen o životnom úlovku. Úlovky najmä veľkých kaprov nad 15 kg je častokrát problematické udržať na obyčajnej podložke tak, aby sa ryba nezranila. Riešením na zabránenie poranenia veľkých rýb po ulovení je používanie kvalitnej, polstrovanej rybárskej vaničky alebo kolísky, z ktorej ryba nevyskočí a nezraní sa na brehu.

Z tohto dôvodu Rada rybárskej spoločnosti Komjatice prijala rozhodnutie o úprave Prevádzkového poriadku od 1. januára 2021, v ktorom sa mení Čl. VI. odsek 3. Povinná výbava loviaceho, kde súčasťou povinnej výbavy loviacaho rybára (člena, krátkodobého člena, žiaka, hosťa) v revíroch rybárskej spoločnosti bude:

komerčne predávaná rybárska vanička alebo kolíska na odháčkovanie ulovenej ryby z nenasiakavého materiálu, s výškou bočníc min. 20 cm, s vnútorným rozmerom najmenej 100 x 50 cm. Výplň vaničky musí byť polstrovaná molitanom, pružnou penou alebo nafukovacia, s minimálnou hrúbkou bočníc a spodného matraca 3 cm.

- pri love dravých rýb prívlačou je povolené rybársku kolísku alebo vaničku nahradiť jednoduchou komerčne predávanou podložkou na odháčkovanie ulovenej ryby, s rozmerom najmenej 100 x 50 cm.

- pred uložením ulovenej ryby je loviaci povinný kolísku, vaničku alebo podložku vždy navlhčiť vodou !

Výnimku z povinnosti mať a používať pri love rýb povinnú výbavu máju deti do 6 rokov, ktoré lovia ryby podľa Čl. V. ods. 3. Prevádzkového poriadku.

Aktualizácia 23.11.2020


OZNAM !

OZNAM: Rybárska spoločnosť oznamuje všetkým rybárom, ktorý využívajú rybárske prístrešky na ostrovoch, aby dôsledne dodržiavali:

1.poriadok a čistotu v ich okolí,

2. vzhľad prístreškov a použitie povolených materiálov, a dodržiavať najmä:

a) prekrytie strechy izoláciou v tmavej farbe s tŕstenou rohožou,

b) náter prístrešku v nerušivých farbách,

c) nepoužívať na prekrytie fólie, textilné látky a budovať ďalšie prístrešky a prístavby,

d) neskladovať odpad vo vnútri alebo v blízkosti prístrešku,

e) neprinášať bytový nábytok do prístreškov.

Rybárska spoločnosť súčasne vyzýva rybárov, ktorý využívajú rybárske prístrešky na ostrovoch, aby  odstránili nepoužívané a poškodené súčasti prístreškov (vrátane bytového nábytku) a umožnili tak pripravovanú údržbu, opravu a dezinfekciu prístreškov, ktorá sa bude vykonávať aj v priebehu roka 2021.  

Aktualizované dňa 30.12.2020


Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist