Oznamy

PRAVIDLÁ PRE LOV RÝB A PSTRUHA DÚHOVÉHO V ČASTI ŽABÁREŇ

V časti Žabáreň bol dňa 11.10. 2016 nasadený Pstruh dúhový, jeho lov je povolený od 15.10. 2016.

V časti Žabáreň od 15.10. do 31.12. 2016:

- platí všeobecný zákaz lovu a privlastnenia si iných rýb ako Pstruha dúhového. Povolený je iba lov Pstruha dúhového na plávanú alebo prívlačou, výhradne  na jednu udicu. Zakazuje sa lov deťom a žiakom na prívlač ! Deti a žiaci môžu loviť pstruhov iba na plávanú.

Všeobecne sa v časti Žabáreň zakazuje:

- lov a privlastnenie si iných rýb ako Pstruha dúhového,  lov rýb  na  denné  hosťovacie  povolenia. Zakazuje sa uloveného Pstruha dúhového pustiť späť do vody !  Všetky zákazy a pravidlá platia do 31.12. 2016 ! Po tomto  dátume  sa  loví podľa Prevádzkového poriadku na rok 2017. Loviaci rybár si môže do 31.12. 2016 privlastniť max. 10 ks (deti a žiaci max. 3 ks) Pstruha dúhového a to bez denného limitu. Loviaci rybár zapisuje do prehľadu o úlovkoch (povolenia) Pstruha dúhového ihneď po ulovení a ešte pred ďalším nahodením udice ! Pstruh dúhový nemá stanovenú lovnú mieru !

Aktualizované dňa 16.10. 2016 


VJAZD MOTOROVÝM VOZIDLOM DO AREÁLU ŠTRKOVISKA KOMJATICE, UPOZORNENIE PRE VODIČOV !

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice upozorňuje vodičov s platným povolením na rybolov, že ak s motorovým vozidlom vchádzajú do areálu Štrkoviska Komjatice, ako prístupovú komunikáciu k lovným miestam na brehu štrkoviska môžu využívať iba a výhradne pôvodné poľné cesty vyjazdené v tesnej blízkosti brehov štrkoviska. Vjazd s motorovým vozidlom na priľahlé poľnohospodárske pozemky (v snahe obísť prekážku, uľahčiť si cestu, vyhnúť sa jamám a výmolom apod.) bude mať za následok zadržanie hosťovacieho alebo členského rybárskeho povolenia rybárskymi kontrolórmi. 

Aktualizované dňa 12.9. 2016  


ZÁKAZ LOVU DRAVÝCH RÝB V ČASTI ŽABÁREŇ OD 1.6. 2016

Zakazuje sa lov dravých rýb v časti Žabáreň od 1.6. 2016 až do odvolania z dôvodu ochrany násady Zubáča veľkoústeho určeného na neres aj pre ďalšie obdobia. Zakazuje sa lov dravých rýb v časti Žabáreň (zubáča a štuky) prívlačou, muškárením a na živú alebo mŕtvu rybku. Povolený je výhradne lov kaprovitých rýb a pstruhov na plávanú a položenú. Ak máte záujem o lov dravých rýb a lov prívlačou, môžete tak urobiť na hlavnom Štrkovisku Komjatice. 

Aktualizované dňa 1.6. 2016  


ZRUŠENIE VŠEOBECNÉHO ZÁKAZU LOVU RÝB V ČASTI ŽABÁREŇ

Od 1. mája 2016 je zrušený všeobecný zákaz lovu rýb v časti Žabáreň. Naďalej platí zákaz lovu rýb v časti Žabáreň pre hostí loviacich na denné a viacdenné povolenia.

Aktualizované 01.05. 2016


Zmeny v platnosti od 1. januára 2016:

CENA HOSŤOVACÍCH POVOLENÍ

Cenník povolení pre osobu od 15 rokov/dospelý:

Povolenie na rybolov 24 hod. - nová cena: 20,- EUR

Povolenie na rybolov 7 dní - nová cena: 80,- EUR

Cenník povolení pre osobu do 15 rokov/žiacke povolenie:

Povolenie na rybolov 24 hod. - nová cena: 15,- EUR

Povolenie na rybolov 7 dní - nová cena: 60,- EUR

ZMENY PRE PRAVIDLÁ RYBOLOVU 

- v revíroch Rybárskej spoločnosti Komjatice sa zakazuje používať na pohon člna akýkoľvek motor,

- riadne rozlíšenie osvetlenia lovného miesta a lovného stanovišťa je loviaci povinný zabezpečiť osvetlením miesta nastražených udíc,

- zmena v množstve privlastnených rýb pre hostí: loviaci hosť si môže privlastniť za 24 h. 1 ks hospodársky cenenej ryby alebo maximálne 2,5 kg rýb bez individuálnej ochrany, tzv. bielych rýb, po privlastnení si uvedeného množstva lov končí,

- loviaci rybár je povinný počas lovu mať pripravenú a použiť iba komerčne vyrábanú rybársku podložku určenú pod ulovenú rybu s minimálnym rozmerom 100 x 50 cm,

- loviaci rybár je povinný počas lovu mať pripravený a použiť dezinfekčný prostriedok pre ošetrenie povrchových rán ulovených rýb, dezinfekčný prostriedok a podložka je súčasťou povinnej výbavy rybára,

- Pstruh dúhový bude od 1.1.2016 pri ulovení hodnotený ako biela ryba, pre členov je stanovené max. množstvo privlastnenia na 5 kg za deň, ulovené pstruhy sa zapisujú v priebehu alebo po skončení lovu,

- pre hostí bude platiť naďalej zákaz lovu v časti Žabáreň po celý rok 2016,

- držitelia celoročných hosťovacích povolení (250 eur), ktorý majú záujem o predĺženie povolenia na ďalší rok, sú pri skončení platnosti povolenia povinný písomne požiadať Radu rybárskej spoločnosti o predĺženie povolenia, o predĺžení platnosti povolenia Rozhodne Rada rybárskej spoločnosti na najbližšom zasadnutí po doručení žiadosti. 

Všetky zmeny budú od 1.1. 2016 zapracované v Prevádzkovom poriadku.

Aktualizované 28.12. 2015


ZÁKAZ LOVU Z OSTROVOV - OZNAM PRE HOSTÍ

Podľa uznesenia Rady Rybárskej spoločnosti Komjatice sa naďalej zakazuje loviť z ostrovov na hosťovacie (denné, trojdňové a týždenné) povolenia.

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice.

Aktualizované 01.01. 2016


Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015
Všetky práva vyhradené
made_by PhotoMedia.sk
TOPlist