Oznamy

 

RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PLATNÝ OD 1.1.2023

https://www.naryby-komjatice.sk/revir/prevadzkovy-poriadok

Aktualizované dňa 2.1.2023


RULES AND REGULATIONS APPLICABLE TO GUESTS AND FISHING WITH GUEST PERMITS AT THE FISHING GROUNDS OF FISHING COMPANY KOMJATICE, VALID FROM 01.01.2023

https://www.naryby-komjatice.sk/predaj/hostovacie-povolenia


VYDÁVANIE POVOLENÍ NA LOV RÝB 2023

Vážení členovia rybárskej spoločnosti,

členské povolenie na lov rýb pre rok 2023 si môžete prevziať na adrese sídla Rybárskej spoločnosti Komjatice, Dolná 12, Komjatice (Rybárstvo Slnečnica) v termínoch, ktoré uvádzame nižšie. Povolenia budú vydávané cez výdajné okno z dvora, so vstupom cez bránu z ulice Hviezdoslavova v uvedených dňoch od 9.00 do 12.00 hod.

 JANUÁR   

 FEBRUÁR 

 MAREC

7.1.2023

 4.2.2023

 4.3.2023

21.1.2023

25.2.2023

 25.3.2023

Krátkodobé povolenia na lov rýb sa budú vydávať v termínoch: 7. a 21.1.2023,  4. a 25.2.2023, 4. a 25.3.2023 od 11.00 do 13.00 hod.

Žiacke povolenia na lov rýb od 7 do 15 rokov pre rok 2023 sa budú vydávať v termínoch: 4.3.2023 a 25.3.2023 od 9.00 do 12.00 hod. Pre vydanie povolenia je potrebné priniesť aktuálnu fotografiu dieťaťa v preukazovom formáte.

Študentské povolenia na lov rýb od 15 do 26 rokov pre rok 2023 sa budú vydávať za podmienok uvedených v Prevádzkovom poriadku rybárskej spoločnosti platnom od 1.1.2023 individuálne, až po schválení žiadosti Radou rybárskej spoločnosti.

Aktualizácia dňa 29.12.2022


POVINNOSŤ ODOVZDAŤ PREHĽAD O ÚLOVKOCH DO 15. JANUÁRA 2023 

Pre vydanie povolenia na nasledujúci kalendárny rok je člen, žiak alebo krátkodobý člen, ktorému skončila platnosť povolenia, povinný odovzdať vyplnený prehľad o úlovkoch za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 15. januára 2023, a to osobne alebo na vybraných miestach:

1. odovzdaním hospodárovi spoločnosti: Peter Slošár,

2. odovzdaním v predajni Rybárstva Slnečnica,

3. vložením do bielej poštovej schránky na

bráne RYBÁRSTVA SLNEČNICA, Dolná 12, Komjatice.

Aktualizované dňa 2.1.2023


RYBÁRSKE VANIČKY A KOLÍSKY POVINNÉ OD 1.1.2021

Vážení priatelia rybári,

Rada rybárskej spoločnosti Komjatice má záujem venovať zvýšenú pozornosť ochrane kapitálnych rýb v našom revíry. Je nevyhnutné, aby sme si dochované kapitálne ryby chránili spoločne a smerovali tak rybárskemu revíru, ktorý bude zarybnený takými rybami, aby si každý z nás splnil svoj sen o životnom úlovku. Úlovky najmä veľkých kaprov nad 15 kg je častokrát problematické udržať na obyčajnej podložke tak, aby sa ryba nezranila. Riešením na zabránenie poranenia veľkých rýb po ulovení je používanie kvalitnej, polstrovanej rybárskej vaničky alebo kolísky, z ktorej ryba nevyskočí a nezraní sa na brehu.

Z tohto dôvodu Rada rybárskej spoločnosti Komjatice prijala rozhodnutie o úprave Prevádzkového poriadku od 1. januára 2021, v ktorom sa mení Čl. VI. odsek 3. Povinná výbava loviaceho, kde súčasťou povinnej výbavy loviacaho rybára (člena, krátkodobého člena, žiaka, hosťa) v revíroch rybárskej spoločnosti bude:

komerčne predávaná rybárska vanička alebo kolíska na odháčkovanie ulovenej ryby z nenasiakavého materiálu, s výškou bočníc min. 20 cm, s vnútorným rozmerom najmenej 100 x 50 cm. Výplň vaničky musí byť polstrovaná molitanom, pružnou penou alebo nafukovacia, s minimálnou hrúbkou bočníc a spodného matraca 3 cm.

- pri love dravých rýb prívlačou je povolené rybársku kolísku alebo vaničku nahradiť jednoduchou komerčne predávanou podložkou na odháčkovanie ulovenej ryby, s rozmerom najmenej 100 x 50 cm.

- pred uložením ulovenej ryby je loviaci povinný kolísku, vaničku alebo podložku vždy navlhčiť vodou !

Výnimku z povinnosti mať a používať pri love rýb povinnú výbavu máju deti do 6 rokov, ktoré lovia ryby podľa Čl. V. ods. 3. Prevádzkového poriadku.

Aktualizácia 23.11.2020


Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist