Povinnosti loviaceho

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE HOSTÍ

Každý hosť s prihliadnutím na konkrétnu rybolovnú techniku a obdobie rybolovu je vo všeobecnosti pri rybačke na našich revíroch povinný:

 1. Mať platné povolenie na lov rýb vydané Rybárskou spoločnosťou Komjatice.
 2. Pri love na položenú alebo plávanú loviť na najviac 2 udice opatrené navijakom alebo bez navijaku a s max. 1 nadväzcom na jednej udici. Za udicu sa považuje aj jednoduchý bič.
 3. Mať pripravené na použitie (rozložené): - dezinfekčný prostriedok pre ošetrenie ryby, podberák s ramenom alebo priemerom kruhu min 60 cm, vlhkú komerčne predávanú podložku - vaničku alebo kolísku min. rozmerov 100 x 50 cm, meter pre zistenie miery ryby, vyberač háčikov (peán) a komerčne predávanú váhu na šetrné odvážanie ryby.
 4. Vždy použiť pri výlove ryby podberák a mokrú podušku, nevypínať ryby vo vode.
 5. Mať osvetlené miesto, na ktorom má rozložené udice od zotmenia do rozvidnenia, a to elektrickou baterkou, lampášom apod.
 6. Používať iba tyčové bójky.
 7. Neklásť ohne a odpad si z miesta zobrať so sebou. Chytanie na znečistenom mieste je priestupok, ktorý má za následok zadržanie povolenia na lov rýb.
 8. Lovná miera kapra pri privlastnení je od 40 cm do 65 cm, to znamená, že si smiete privlastniť iba kapra, ktorý dosahuje rozmery nad 40 cm a menej ako 65 cm. Za deň (24 h.) si môžete privlastniť max. 1 kapra alebo 2,5 kg rýb bez individuálnej ochrany tzv. ostatných rýb.
 9. Lovná miera amura pri privlastnení je od 60 cm do 100 cm, to znamená, že si smiete privlastniť iba amura, ktorý dosahuje rozmery nad 60 cm a menej ako 100 cm.
 10. Na pohon člna používať iba veslá a vlastnú silu, akýkoľvek motor na pohon člna je zakázaný !
 11. Hosťom nie je povolené loviť v časti štrkoviska označenej ako Žabáreň a so všetkých ostrovov.

ÚKONY PRI VYPĹŇANÍ POVOLENIA – 24 hodín.

 1. Hosť vyznačí v povolení príchod k vode (začiatok lovu – ešte pred nahodením údíc) vpísaním aktuálneho dátumu do príslušnej kolónky.
 2. Za 24 hodín a na jedno povolenie si hosť môže privlastniť 1 ks hospodársky cenenej ryby (kapor) alebo 2,5 kg rýb bez individuálnej ochrany, tzv. ostatných rýb.
 3. V prípade privlastnenia si úlovku zaznačí loviaci hosť druh ryby, mieru v cm, hmotnosť a čas (hodina, minúta) ulovenia ryby. Pri rybách bez individuálnej ochrany (ostaných rybách) v pribehu lovu alebo po jeho skončení, ale pri ulovení hospodársky cenenej ryby (kapra) ihneď po privlastnení.
 4. Po privlastnení si hospodársky cenenej ryby (kapra) lov skončí a loviaci musí vytiahnuť udice z vody.
 5. Ak si neprivlastní žiadnu rybu po uplynutí 24 hodín a pred odovzdaním povolenia riadok s dátumom celý vyčiarkne.
 6. Hosť povolenie na lov rýb odovzdná v mieste zakúpenia alebo vhodením do schránky umiestnenej na maringotke v prednej časti na pláži štrkoviska.

ÚKONY PRI VYPĹŇANÍ POVOLENIA – 48 a viac hodín/dní.

 1. Hosť vyznačí v povolení príchod k vode (začiatok lovu – ešte pred nahodením údíc) vpísaním aktuálneho dátumu do príslušnej kolónky, a to v každý deň lovu.
 2. Za 24 hodín si hosť môže privlastniť 1 ks hospodársky cenenej ryby (kapor) alebo 2,5 kg rýb bez individuálnej ochrany, tzv. ostatných rýb.
 3. V prípade privlastnenia si úlovku zaznačí loviaci hosť počet alebo množstvo, druh ryby, mieru v cm, hmotnosť a dátum, čas (hodina, minúta) ulovenia ryby.
 4. Po privlastnení si hospodársky cenenej ryby (kapra) lov skončí a loviaci musí vytiahnuť udice z vody.
 5. Na týždenné povolenie si loviaci hosť môže privlastniť za každých 24 hodín 1 ks hospodársky cenenej ryby (kapra), ale max 4 ks za týždeň.
 6. Hosť môže opätovne začať loviť až v nasledujúcich 24 hodinách povolenia. Príklad: povolenie na rybolov som si zakúpil na 3 dni a to od 1. júna 14:00 h. - do 4. júna do 14:00 h. Dňa 2. júna o 12:00 h. si zapísaním do prehľadu o úlovkoch privlastním 1 ks kapra. Keďže lovím ešte stále iba v prvom dni (v prvých 24 hodinách) od zakúpenia povolenia, po privlastnení si ryby udicu z vody vytiahnem a opäť ju môžem nahodiť až keď mi začne plynúť ďalší deň (ďalších 24 h.) povolenia, t.j. opätovne môžem začať loviť od: 2. júna 14:00 h.     
 7. Ak si neprivlastní žiadnu rybu po 24 hodinách riadok s dátumom celý vyčiarkne a vpíše dátum ďalšieho dňa lovu.
 8. Hosť povolenie odovzdá v mieste zakúpenia alebo vhodením do schránky umiestnenej na maringotke alebo na Rybárskom domčeku v prednej časti na pláži štrkoviska.

ÚKONY PRI VYPĹŇANÍ CELOROČNÉHO HOSŤOVACIEHO POVOLENIA PRE KRATKODOBÝCH ČLENOV

 1. Hosť takto zakúpenej povolenky sa stáva tzv. krátkodobým členom rybárskej spoločnosti a riadi sa Prevádzkovým poriadkom určeným pre členov spoločnosti.
 2. Za 24 hodín si krátkodobý člen môže privlastniť na tento typ povolenia 2 ks hospodársky cenenej ryby (kapor, šťuka, zubáč, sumec apod.), ale max. 20 ks za rok, z toho max. 10 ks dravých rýb.
 3. V prípade privlastnenia si úlovku zaznačí loviaci krátkodobý člen dátum, čas, druh ryby, mieru v cm, hmotnosť a čas (hodina, minúta) ulovenia ryby.
 4. Po privlastnení si maximálneho počtu alebo množstva úlovkov lov končí a loviaci musí vytiahnuť udice z vody.
 5. Krátkodobý člen môže opätovne začať loviť až nasledujúci deň od privlastnenia si maximálneho povoleného počtu alebo množstva privlastnených rýb.
 6. Krátkodobý člen povolenie odovzdá v mieste zakúpenia do 15.1. príslušného kalendárneho roka.

LOV DRAVÝCH RÝB NA PRÍVLAČ A POLOŽENÚ, OKREM LOVU SUMCA JE PRE HOSTÍ ZAKÁZANÝ !

 1. Loviť na prívlač je povolený iba pre členov a krátkodobých členov rybárskej spoločnosti od 1. mája do 1. januára. V januári bez možnosti privlastnenia si úlovku. 
 2. Je zakázané hosťom loviť šťuku a zubáča akýmkoľvek spôsobom !

LOV SUMCOV

 1. Lov sumcov je povolený celoročne.
 2. Môžete loviť s použitím vábničky, na položenú alebo plavákom, bójkou, za nástrahu však v období od 1. mája do 31. decembra musíte použiť nástrahovú rybku o veľkosti min. 25 cm alebo podľa vášho uváženia môžete nastražiť boilies, červy, nadáje apod., ale iba na jeden trojháčik a jeden nadväzec.
 3. Lov sumca je povolený na jeden nadväzec a jeden trojháčik. Lov na pelety je povolený je povolený iba s jedným jednoháčikom a jedným nadväzcom.
 4. Lovná miera sumca nie je ustanovená.

ZÁKAZY v platnosti od 1.1.2020

 1. Zákaz klásť ohne v areáli štrkoviska a na všetkých ostrovoch. Môžete však použiť gril s vlastnou konštrukciou, ktorá zabráni dotyku so zemou.
 2. Zákaz čistiť úlovky v revíry.
 3. Zákaz stanovať a bivakovať na ostrovoch. Za stan sa považuje aj slnečník alebo dáždnik s uzatvoriteľnou bočnicou.
 4. Zákaz vjazdu s karavanom pre všetkých hostí.
 5. Zákaz používať plavidlá poháňané ropou alebo chemickými látkami.
 6. Zákaz používať H – bóje.
 7. Zákaz vjazdu do revíru bez platného povolenia. Kontrolu zákazu za osadenými dopravnými značkami vykonáva Polícia SR a Obecná polícia Komjatice. Vjazd bez povolenia je možný iba na záchytné parkoviská pri každom vstupe.
 8. Pre hostí s denným, viacdenným a týždenným povolením na rybolov platí zákaz lovu rýb zo všetkých ostrovov a v časti Žabáreň.

Aktualizované 1.1.2023

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist