Aktuálne obmedzenia

REVÍR č. 1. ŠTRKOVISKO KOMJATICE

RYBÁRSKA SPOLOČNOSŤ KOMJATICE


OZNAM - NÁSADA JESETERA VEĽKÉHO

V mesiaci október bola v Revíry č. 1 vypustená násada Jesetera veľkého o celkovej váhe 300 kg ( 1 ks = 0,5 až 1,5 kg). Pri ulovení jesetera je loviaci povinný šetrne ho pustiť späť do vody. Platí zákaz privlastnenia si jesetera a je dovolené ho loviť iba v režime chyť a pusť !   

Aktualizácia 22.10.2020


Vyvážanie návnad a nástrah povolené z brehu a ostrovov najviac do vzdialenosti po vyznačenú červenú čiaru. Vyvážanie za označenú líniu môže mať za následok odobratie povolenia na lov rýb rybárskymi kontrolórmi !

V platnosti od 1.1.2018


VŠEOBECNÝ ZÁKAZ lovu Šťuky severnej a Zubáča veľkoústeho hosťujúcim rýbárom ! Na hosťovacie povolenie nie je povolené loviť šťuku a zubáča akýmkoľvek spôsobom, hosťom nie je povolený lov na prívlač a nie je povolené hosťom privlastniť si Šťuku severnú a Zubáča veľkoústeho !

Platí ZÁKAZ lovu z ostrovov a zákaz lovu v časti Žabáreň pre držiteľov denných a viacdenných hosťovacích povolení na lov rýb.

Platí všeobecný ZÁKAZ vjazdu do areálu štrkoviska bez platného povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice (dodržiavanie kontroluje Polícia SR a Obecná polícia Komjatice).

Aktualizované 30.12.2020


STARÉ ŠTRKOVISKO KOMJATICE, Revír č. 2.

ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENISKO !

ZÁKAZ LOVU RÝB !

ZÁKAZ KÚPANIA SA !

Revír č. 2. Staré štrkovisko Komjatice je v súčasnosti v ťažobnom režime a nie je možné vykonávať lov rýb. Revír je staveniskom so zákazom vstupu.

Aktualizované 1.4.2021