Predaj hosťovacích povolení

Hosťovacie povolenia pre rybársku verejnosť sú v predaji celoročne a dotýkajú sa ich iba aktuálne obmedzenia v revíry, preto si ich prosím pred zámerom zakúpiť povolenie pozorne prečítajte. Začiatok časového úseku, v ktorom chcete loviť je voliteľný, napr. máte záujem o hosťovacie povolenie na 24 hod., konkrétne deň 1. júna, požiadajte teda predajcu povolení, aby vám vyznačil čas lovu napr. od 16:00 h. V uvedenom prípade je povolenie platné od 1. júna 16:00 h. do 2. júna 16:00 h. Je potrebné si uvedomiť, že privlastnením si úlovku v povolenom množstve alebo počte (zapísaním ryby do prehľadu) sa lov okamžite skončí. Po privlastnení si ryby už nesmiete udice nahodiť, pokiaľ si nezakúpite ďalšie povolenie.

Cena povolenia na lov rýb pre osobu od 15 rokov/dospelý rybár od 1.1.2021:

POVOLENIE NA LOV RÝB 24 hod. 30,- EUR

Cena povolenia na lov rýb pre osobu do 15 rokov/žiacke povolenie od 1.1.2021:

POVOLENIE NA LOV RÝB 24 hod. 20,- EUR

Deti do 6 rokov môžu v sprievode plnoletej osoby (18 rokov) znalej prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti loviť v mesiacoch jún, júl a august bezplatne (bez povolenia) na 1 udicu – tzv. bič bez navijaka a môžu si privlastniť iba ostatné ryby (červenica, belica, slnečnica apod.) do maximálnej váhy 1 kg všetkých ulovených rýb spolu.

Cena celoročného povolenia na lov rýb pre osobu od 15 rokov/dospelý rybár / firmu alebo organizáciu od 1.1.2021:

POVOLENIE NA LOV RÝB PLATNÉ NA PRÍSLUŠNÝ KALENDÁRNY ROK / CELOROČNÉ POVOLENIE PRE JEDNÉHO KRÁTKODOBÉHO ČLENA  350,- EUR

- povolenie je registrované na meno a priezvisko rybára, povolenie je neprenosné na inú osobu.

POVOLENIE NA LOV RÝB PLATNÉ NA PRÍSLUŠNÝ KALENDÁRNY ROK / CELOROČNÉ POVOLENIE PRE FIRMU alebo ORGANIZÁCIU  1.000,- EUR

- povolenie je registrované na názov firmy alebo organizácie a je prenosné na ľubovolnú osobu.

UPOZORNENIE: za darované 2 % z daní sa celoročné povolenia od r. 2019 vydávať nebudú.

HOSŤOVACIE POVOLENIA NA LOV RÝB ZAKÚPITE TU: https://www.naryby-komjatice.sk/predaj/predajne-miesta

Aktualizované 1.1.2021

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist